پنجشنبه ۲۳ آذر ۱۳۹۱ ه‍.ش.

‎دین من انسانیت است


زهرا سجادی ، معاون امور خانواده مرکز امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری:

سن عقلی دختران ، 40 سالگی است!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

بعله...سال 2013 دارد میاید و ناسا ماهواره اش دارد از کهکشان خارج میشود و بوزون هیگز هم کشف شده و در برزیل و آرژ
انتین زنان همه کاره هستند و رییس صندوق بین المللی پول هم زن است و کمیسر سیاست خارجی اروپا هم زن است و صدراعظم آلمان هم زن است و امااااااااااااااااااااااااا در ایران زنان تا 40 سالگی عقل کافی و لازم را ندارند .....
روزگاری ایران به داشتن حکیمان و فلاسفه مشهور بود و سخنان گهربارشان هنوز پای برجاست...اما این روزها گویی هزیان و خزعبل و لاطائلات و حرفهای بند تومونی ....سخن گهر بار هستند و هر کس در هر سمتی چنین زیباااا سخن می گوید.....

خانم سجادی خود زن هستند و اگر یک زن برای توجیه ندادن پاسپورت به بانوان مجرد ..چنین استدلالی به کار ببرد ، دیگر چه انتظاری است که مردان این سرزمین پارک دوبل و دانش کامپیوتر بانوان را به سخره نگیرند !!!!!
دختر را در 9 سالگی بالغ و مجاز به ازدواج میدانند ولی 40 سالگی را سن عقلش حساب میکنند.......دختر در 18 سالگی در انتخابات شرکت کند ..منتهی در 40 سالگی عاقل شمرده شود............پس بدین سان اکثر ازدواج ها در ایران از روی کم عقلی دختران بوده و اکثر انتخابهایی که زنان در انتخاب داشته اند از روی نادانی....!!!!!

انشاالله که روزی خودمان قدر خودمان را بدانیم و خودمان، خودمان را مضحکه خاص و عام و اجنبی نکنیم......
زهرا سجادی ، معاون امور خانواده مرکز امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری:

سن عقلی دختران ، 40 سالگی است!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

بعله...سال 2013 دارد میاید و نا
سا ماهواره اش دارد از کهکشان خارج میشود و بوزون هیگز هم کشف شده و در برزیل و آرژ
انتین زنان همه کاره هستند و رییس صندوق بین المللی پول هم زن است و کمیسر سیاست خارجی اروپا هم زن است و صدراعظم آلمان هم زن است و امااااااااااااااااااااااااا در ایران زنان تا 40 سالگی عقل کافی و لازم را ندارند .....
روزگاری ایران به داشتن حکیمان و فلاسفه مشهور بود و سخنان گهربارشان هنوز پای برجاست...اما این روزها گویی هزیان و خزعبل و لاطائلات و حرفهای بند تومونی ....سخن گهر بار هستند و هر کس در هر سمتی چنین زیباااا سخن می گوید.....

خانم سجادی خود زن هستند و اگر یک زن برای توجیه ندادن پاسپورت به بانوان مجرد ..چنین استدلالی به کار ببرد ، دیگر چه انتظاری است که مردان این سرزمین پارک دوبل و دانش کامپیوتر بانوان را به سخره نگیرند !!!!!
دختر را در 9 سالگی بالغ و مجاز به ازدواج میدانند ولی 40 سالگی را سن عقلش حساب میکنند.......دختر در 18 سالگی در انتخابات شرکت کند ..منتهی در 40 سالگی عاقل شمرده شود............پس بدین سان اکثر ازدواج ها در ایران از روی کم عقلی دختران بوده و اکثر انتخابهایی که زنان در انتخاب داشته اند از روی نادانی....!!!!!

 

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر